Gå til innholdet
Medlem av Elkonor — din landsdekkende elektrikerkjede

Om oss

Fremstad & Rokseth AS er en elektroentreprenør med autorisasjon for sterkstrøm- og svakstrømsinstallasjoner. Vi utfører planlegging, prosjektering, installasjon og kontroll fra større industrianlegg og helt ned til den minste bolig. Spesielt stor erfaring har vi med landbruksinstallasjoner.

I forbindelse med forskriftenes krav til HMS for bedrifter, borettslag og landbruk, har vi spesielt tilpassede sjekklister og rapportskjema for kontroll av elektriske anlegg.

Fremstad og Rokseth AS består i dag av trivelige og erfarne medarbeidere, med bred erfaring, kunnskap og kompetanse. Siden vi er en del av et større nettverk gjennom elektrikerkjeden Elkonor, er vi dimensjonert for de fleste typer oppdrag.

Vi utfører alt av sterk- og svakstrømsinstallasjoner:

  • Nyanlegg
  • Full rehabilitering
  • Internkontroll (IK/FDV)
  • El-sjekken
  • Landbruksinstallasjoner
  • Tele/datainstallasjoner 
  • Tyveri- og brannalarm/ ITV
  • Serviceoppdrag